Gościnna Wielkopolska w oczach dziecka

Fundacja dla wsi w Kobylinie w dniach od 07 do 11 lipca 2014 r.  realizowała projekt „Gościnna Wielkopolska w oczach dziecka”.  Był to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów. 

Celem projektu: „GOŚCINNA WIELKOPOLSKA W OCZACH DZIECKA” było zorganizowanie dla 30 dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 12-19 lat z terenu Gościnnej Wielkopolski warsztatów plastycznych, zajęć z nauką jazdy konnej oraz zajęć nauki spływu kajakowego, połączonych z imprezą kulturalno-rekreacyjną zorganizowaną dla wszystkich mieszkańców LGD „Gościnna Wielkopolska”.

Udział w warsztatach, zajęciach i imprezie miało na celu wypromowanie lokalnych walorów turystycznych i rekreacyjnych Gościnnej Wielkopolski. Projekt podniósł świadomość lokalnej społeczności na temat turystyki i rekreacji na trenie LGD poprzez ukazanie atrakcji Gmin tworzących obszar LGD Gościnna Wielkopolska. Zajęcia nauki jazdy konnej odbyły się 07 lipca 2014 r. w Dubinie. 

Zajęcia nauki spływu kajakowego odbyły się 08 lipca 2014 r. na Zalewie Jutrosin-Sowy 

Warsztaty plastyczne odbyły się od 09 lipca do 11 lipca 2014r. w Sali Wiejskiej w Kuklinowie. 

Impreza kulturalno-rekreacyjna (podsumowująca) odbyła się 21 lipca 2014 r. w „Osieczance” w Osieku. Uczestniczyło w niej ok. 100 osób- nie tylko uczestnicy projektu, ale również rodziny wszystkich uczestników, opiekunowie, zaproszeni goście oraz mieszkańcy LGD „Gościnna Wielkopolska”