„Świat w obiektywie”

Fundacja dla wsi w Kobylinie w dniach od 29 listopada, 5 grudnia, 6 grudnia, 12 grudnia oraz 13 grudnia  2014 r.  realizowała projekt „Świat w obiektywie”.  Był to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów. 

Celem projektu: „Świat w obiektywie” było zorganizowanie dla 16 uczestników  w wieku 12-18 lat z terenu LGD „Wielkopolska z wyobraźnią” warsztatów fotograficznych, połączonych z imprezą podsumowującą projekt-  zorganizowaną dla wszystkich mieszkańców LGD „Wielkopolska z wyobraźnią”.

Warsztaty składały się z 3 części:

 -teoretycznej, gdzie uczestnicy wysłuchali prelekcji i cennych uwag na temat prawidłowego  wykonywania fotografii (1 dzień)

- praktycznej, gdzie każdy miał możliwość sprawdzenia swoich umiejętności fotograficznych (3 dni)

- obróbki zdjęć, gdzie uczestnicy przyglądali się jak i uczestniczyli w procesie prawidłowego obrabiania fotografii (1 dzień)

Proponowane warsztaty zagospodarowały czas wolny mieszkańców, stały sie inspiracją do poznania walorów krajobrazowych, terenu LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią". Działania edukacyjne w znaczny sposób podniosły poziom wiedzy i umiejętności mieszkańców z zakresu opanowanie podstaw fotografii i wykorzystania możliwości profesjonalnego sprzętu fotograficznego. Teoria połączona z praktyką przekazana uczestnikom w formie zabawy wpłynęła korzystnie na rozwój umiejętności i wzmocniła potencjał twórczy oraz poszerzyła pole zainteresowań.

Impreza podsumowująca odbyła się 22-12-2014 w Sali Wiejskiej w Gościejewie. Była to impreza otwarta. Podczas imprezy odbyła się prezentacja zdjęć. Zdjęcia zostały umieszczone w antyramach. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki-gadżety w postaci drewnianej ramki ze zdjęciem potwierdzające udział w projekcie. Podczas imprezy były wydawane posiłki.

Projekt przyczynił się do rozwoju zainteresowań mieszkańców LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" poprzez ukazanie szerokiego wachlarza możliwości wykorzystania potencjału lokalnego, a także jego eksponowanie i promowanie na zorganizowanej imprezie kulturalno-rekreacyjnej.