Świat w obiektywie

Fundacja Dla Wsi za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Wielkopolska
z Wyobraźnią” w Koźminie Wlkp.  złożyła w dniu 25.03.2014  wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, działanie 4.1/413
- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekt nie odpowiada warunkom przyznania pomocy
w ramach Osi 3, ale przyczynia się do osiągnięcia celów tej osi: tzw. „Małych projektów”. Projekt pt. ,,Świat w obiektywie”zakłada organizację warsztatów fotograficznych dla 16 osób chętnych 
z całego obszaru LGD, oraz imprezy podsumowującą projekt dla około 100 osób w Sali Wiejskiej
w Gościejewie. Warsztaty fotograficzne będą obejmować 5 dni podczas, których uczestniczy będą mieli możliwość podniesienia swojej wiedzy w dziedzinie fotografii. Warsztaty będą składały się
z 3 części: teoretycznej, gdzie uczestnicy wysłuchają prelekcji i cennych uwag na temat prawidłowego wykonywania fotografii; praktycznej, gdzie każdy będzie miał możliwość sprawdzić swoje umiejętności fotograficzne; obróbki zdjęć, gdzie uczestnicy będą przygotowali się jak i uczestniczyli w procesie prawidłowego obrabiania fotografii. Podczas warsztatów uczestnicy będą wykonywać zdjęcia pod tematyką: ,,Świat w obiektywie”, będą to rozmaite fotografie prezentujące fotoreportaż z obszaru LGD Wielkopolska z Wyobraźnią. Na zajęciach powstaną prace (zdjęcia), które będą prezentowane na imprezie podsumowującej projekt. Podczas warsztatów fotograficznych  i imprezy podsumowującej będą wykonywane zdjęcia, które zostaną umieszczone w wydanym fotoalbumie.

Decyzją Rady  Lokalnej  Grupy  Działania  Stowarzyszenia ,,Wielkopolska z Wyobraźnią”  złożony wniosek jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ,,Wielkopolska
z Wyobraźnią”. Uzyskał on 70 punktów w ramach oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru operacji.

WOLNE MIEJSCA - WARSZTATY KULINARNE DLA MŁODYCH GOSPODYŃ

Ze względu na wolne miejsca na warsztaty kulinarne przesuwamy termin zgłoszenia do dnia 24.04.2014 r. do godz 15.00

Chętne osoby zachęcamy do wysyłania swoich zgłoszeń na adres Fundacji.

Doradztwo oraz wnioski obszarowe

Informujemy, że od 15 marca 2014 r. do ARiMR można składać wnioski
o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych. Wnioski
o przyznanie wymienionych wyżej rodzajów płatności można składać do 15 maja. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca 2014 r., otrzymają pomniejszone należne im płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Pracownicy fundacji udzielają
 bezpłatnej  pomocy rolnikom w zakresie doradztwa oraz przygotowania wniosków obszarowych. Osoby zainteresowane proszone są o przybycie do siedziby Fundacji. 

Ubezpieczenie upraw

Przypominamy, że ruszyły obowiązkowe dotowane ubezpieczenia upraw rolnych. W siedzibie Fundacji uzyskają państwo pełną informację na temat ubezpieczeń upraw rolnych oraz będą mieli możliwość zawarcia umowy bezpośrednio z agentem PZU i TUW. Ponadto informujemy, że poza ubezpieczeniem upraw możecie państwo skorzystać z zawarcia umów komunikacyjnych
i majątkowych na korzystnych warunkach.

Młody Rolnik

Jak planuje ARiMR nabór wniosków  o przyznanie pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego PROW 2007-2013 rusza  w III kwartale tego roku.
O konkretnym terminie składania wniosków oraz zasadach uzyskania pomocy będziemy informowali na stronie naszej Fundacji po ogłoszeniu terminu i trybu naboru przez ARiMR. 

WARSZTATY KULINARNE DLA MŁODYCH GOSPODYŃ

Fundacja dla wsi w Kobylinie zachęca do wzięcia udziału w warsztatach kulinarnych dla pań ( 16-40 lat) z całego obszaru LGD "Okno Południowej Wielkopolski", które odbędą się w Domu Ludowym w Lutogniewie w dniach od 24 marca do 26 marca 2014 r. Zgłoszenia na warsztaty będą przyjmowane do dnia 14 marca 2014 r., decyduje kolejność zgłoszeń. Regulamin warsztatów i Formularz zgłoszenia udziału dostępne tutaj:  Formularz zgłoszenia Regulamin

INFORMACJA O PLANOWANYCH DO WYKONANIA ZADANIACH

Zarząd FUNDACJI DLA WSI z siedzibą w Kobylinie, informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na zatrudnieniu osoby prowadzącej warsztaty kulinarne w dniach od 24 kwietnia do 26 kwietnia 2014 r. Osoby chętne i posiadające umiejętności niezbędne do wykonania zadania i zainteresowane otrzymaniem zapytania ofertowego powinny skontaktować się osobiście, telefonicznie lub e-mailowo z Fundacją do dnia 10-04-2014 r.

 

INFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

 

Zarząd FUNDACJI DLA WSI z siedzibą w Kobylinie, informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na zakupie materiałów do dekoracji stołów. Podmioty zainteresowane realizacją zadania powinny przekazać swoją ofertę osobiście w biurze Fundacji lub e-mailem na adres Fundacji najpóźniej do dnia 10-04-2014 r.

 

INFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

 

Zarząd FUNDACJI DLA WSI z siedzibą w Kobylinie, informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na zakupie zestawu do carvingu. Podmioty zainteresowane realizacją zadania powinny przekazać swoją ofertę osobiście w biurze Fundacji lub e-mailem na adres Fundacji najpóźniej do dnia 10-04-2014 r.

 

INFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

 

Zarząd FUNDACJI DLA WSI z siedzibą w Kobylinie, informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na zakupie owoców i warzyw, produktów do warsztatów kulinarnych . Podmioty zainteresowane realizacją zadania powinny przekazać swoją ofertę osobiście w biurze Fundacji lub e-mailem na adres Fundacji najpóźniej do dnia 10-04-2014 r.

 

INFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

 

Zarząd FUNDACJI DLA WSI z siedzibą w Kobylinie, informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na zakupie napojów dla uczestników warsztatów kulinarnych . Podmioty zainteresowane realizacją zadania powinny przekazać swoją ofertę osobiście w biurze Fundacji lub e-mailem na adres Fundacji najpóźniej do dnia 10-04-2014 r.

 

INFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

 

Zarząd FUNDACJI DLA WSI z siedzibą w Kobylinie, informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na wykonaniu 100 sztuk upominków- gadżetów ( drewniana łyżka, drewniany widelec, drewniana łopatka). Podmioty zainteresowane realizacją zadania powinny przekazać swoją ofertę osobiście w biurze Fundacji lub e-mailem na adres Fundacji najpóźniej do dnia 10-04-2014 r.

 

INFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

 

Zarząd FUNDACJI DLA WSI z siedzibą w Kobylinie, informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na wykonaniu 8 sztuk fotoalbumów (ilość stron 40, rodzaj papieru kredowy, format A5). Podmioty zainteresowane realizacją zadania powinny przekazać swoją ofertę osobiście w biurze Fundacji lub e-mailem na adres Fundacji najpóźniej do dnia 10-04-2014 r.

 

INFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

 

Zarząd FUNDACJI DLA WSI z siedzibą w Kobylinie, informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na wykonaniu 20 sztuk plakatów w formacie A3, oraz 100 sztuk ulotek w formacie A5.  Podmioty zainteresowane realizacją zadania powinny przekazać swoją ofertę osobiście w biurze Fundacji lub e-mailem na adres Fundacji najpóźniej do dnia 31-03-2014 r.

 

INFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

 

Zarząd FUNDACJI DLA WSI z siedzibą w Kobylinie, informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na obsłudze księgowej projektu.  Podmioty i osoby  zainteresowane realizacją zadania powinny przekazać swoją ofertę osobiście w biurze Fundacji lub e-mailem na adres Fundacji najpóźniej do dnia 10-04-2014 r.