ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Fundacja dla Wsi w Kobylinie zaprasza na szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Jest to szkolenie uzupełniające 1-dniowe dla osób, które były już przeszkolone w latach ubiegłych tj. posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  wydane w 2009 r. lub w latach wcześniejszych. Szkolenie odbędzie się w dniu 25 lutego w sali wiejskiej w Zalesiu Małym, a 27 lutego w Fijałowie. Szkolenie podstawowe 2-dniowe  dla osób, którzy chcą uzyskać zaświadczenie po raz pierwszy  zostanie zorganizowane po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby chętnych dnia 6-7 marca.

 

Wszystkie osoby zainteresowane szkoleniem uzupełniającym i podstawowym proszone są
o kontakt z Fundacją dla Wsi w Kobylinie w celu uzyskania dokładniejszych informacji. 

Uczta z ,,Panem Tadeuszem”

Fundacja Dla Wsi za pośrednictwem Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska’’ w Pępowie  złożyła w dniu 29.01.2014  wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekt nie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi: tzw. „Małych projektów”. Projekt pt. Uczta  z ,,Panem Tadeuszem”zakłada organizację warsztatów kulinarnych dla 30 osób chętnych 
z całego obszaru LGD, oraz imprezy podsumowującą projekt dla około 90 osób w Sali Wiejskiej
w Kuklinowie. Warsztaty kulinarne będą obejmować 4 dni podczas, których uczestniczy będą podnosić swoje umiejętności kulinarne oraz uzupełniać wiedzę z zakresu przygotowania potraw w oparciu o tradycyjne przepisy kuchni regionalnej, a także w oparciu o potrawy z poematu ,,Pana Tadeusza”: dekorować potrawy sztuką rzeźbienia w owocach i warzywach – carving, a także kultywować wielkopolskie obyczaje kulturalne. W trakcie imprezy podsumowującej odbędzie się prezentacja wcześniej przygotowanych stołów oraz będzie można degustować potrawy, które były przygotowane na warsztatach. Podczas warsztatów kulinarnych i imprezy podsumowującej będą wykonywane zdjęcia, które zostaną umieszczone w wydanym fotoalbumie.

 

Decyzją Rady Stowarzyszenia ,, Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” złożony wniosek jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska. Uzyskała on 10 punktów w ramach oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru operacji. 

Spotkanie rolników

W dniu 27-01-2014 Fundacja dla Wsi  organizuje szkolenie dla rolników. Szkolenie prowadzone będzie przez Grzegorza Łuczaka. Temat  szkolenia ,,Optymalne nawożenie w oparciu o zasady zintegrowanej  produkcji  rolnej”. Fundacja wszystkich  zainteresowanych prosi o kontakt do dnia
27-01-2014.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY WYJAZD DO POZNANIA NA POLAGRĘ

Fundacja dla Wsi przy współpracy z Związkiem Młodzieży Wiejskiej organizuje bezpłatny wyjazd do Poznania na Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa Polagra w dniu 31.01.2014 o godz. 9:00 ( w załączniku nr 1  plakat).


Związek Młodzieży Wiejskiej

ZAPRASZA NA ZIMOWISKO

Cena 450 zł/ osoba

 

 

  1. Termin turnusu:                  01 lutego – 10 lutego 2014
  2. Miejsce zimowiska:              Centrum Konferencyjno – Rehabilitacyjne „Złoty Łan”

ul. Żwirki i Wigry 14,

57-540 Lądek Zdrój

3. Warunki uczestnictwa:

  • Wiek uczestnika: 10-16 lat
  • Potwierdzenie uprawnień do świadczeń KRUS (oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS;

4.Gwarantujemy:

·         Opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,

·         Całodobowa opieka pielęgniarki oraz lekarza na wezwanie

·         Ubezpieczenie NNW

·         Transport na i z miejsca wypoczynku,

·         Zakwaterowanie i wyżywienie (5 posiłków dziennie)

·         Bogaty program kulturalno-oświatowy:

- zajęcia sportowo-rekreacyjne

- wycieczki piesze po górach

- zajęcia na świeżym powietrzu

-zajęcia ruchowe z wykorzystaniem sprzętu zimowego (narty, sanki, łyżwy itp.),

-program profilaktyki uzależnień,

-szkolenia z zakresu BHP pracy w rolnictwie,

-pogadanki i konkursy dla dzieci z zakresu zdrowotnego trybu życia, BHP pracy w rolnictwie, aktywność dzieci i młodzieży poprzez sport.

       5. Zapisy do 25.01.2014

   

 

       Osoby zainteresowane proszone są o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

„Gotujemy się do pracy” warsztaty kulinarne dla mieszkańców LGD ,,Ślężanie”

Fundacja Dla Wsi za pośrednictwem Stowarzyszenia ,,Ślężanie-Lokalna Grupa Działania” złożyła w dniu 09.12.2013 wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekt nie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi: tzw. „Małych projektów”. Projekt zakłada organizację warsztatów kulinarnych dla 30 chętnych osób z całego obszaru LGD, oraz imprezy podsumowującą projekt w Świetlicy Wiejskiej w Mysłakowie. Warsztaty kulinarne będą obejmować 4 dni podczas, których uczestniczy będą przygotowywać dolnośląskie potrawy kulinarne, dekorować potrawy sztuką rzeźbienia w owocach
i warzywach – carving, a także kultywować dolnośląskie obyczaje kulturalne. Podczas warsztatów kulinarnych i imprezy podsumowującej będą wykonywane zdjęcia, które zostaną umieszczone w wydanym fotoalbumie.

 

Decyzją Rady Stowarzyszenia ,,Ślężanie-Lokalna Grupa Działania” złożony wniosek został oceniony jako zgodny z celami Lokalnej Strategii Rozwoju i lokalnymi kryteriami wyboru.
W ramach tej oceny operacja uzyskała 11,09 punktów. Pomimo to operacja nie została wybrana do dofinansowania ponieważ nie mieści się w limicie dostępnych środków.

„Gotujemy się do pracy” warsztaty kulinarne

Fundacja Dla Wsi za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Qwsi” złożyła w dniu 02.12.2013 wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekt nie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi: tzw. „Małych projektów”. Projekt zakłada organizację warsztatów kulinarnych dla 30 chętnych osób z całego obszaru LGD, oraz imprezy podsumowującą projekt w Świetlicy Wiejskiej w Braszowicach. Warsztaty kulinarne będą obejmować 4 dni podczas, których uczestniczy będą przygotowywać tradycyjne i regionalne potrawy, dekorować potrawy sztuką rzeźbienia w owocach
i warzywach - carving.

 

Decyzją Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Qwsi” złożony wniosek został niewybrany do finansowania. W ramach tej oceny operacja uzyskała 4,25 punktów  i zajęła 14 miejsce na liście ocenionych operacji. Wniosek nie został wybrany do finansowania ponieważ był poniżej  minimalnej wymaganej ilości punktów niezbędnych do wyboru operacji.