„Gotujemy się do pracy” warsztaty kulinarne

Fundacja Dla Wsi za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Doliny Baryczy” złożyła w dniu 26.11.2013 wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekt nie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi: tzw. „Małych projektów”. Projekt zakłada organizację warsztatów kulinarnych dla 30 chętnych osób z całego obszaru LGD, oraz imprezy podsumowującą projekt w Gminnym Centrum Kultury w Cieszkowie. Warsztaty kulinarne będą obejmować 4 dni podczas, których uczestnicy będą przygotowywać tradycyjne i regionalne potrawy, dekorować potrawy sztuką rzeźbienia w owocach i warzywach - carving.

 

Decyzją Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Doliny Baryczy” złożony wniosek został niewybrany do finansowania. W ramach tej oceny operacja uzyskała 5,07 punktów  i zajęła 32 miejsce na liście ocenionych operacji. Wniosek nie został wybrany do finansowania ponieważ był poniżej  minimalnej wymaganej ilości punktów niezbędnych do wyboru operacji. 

Narty wodne-aktywny wypoczynek na obszarze LGD Lider Zielonej Wielkopolski’

,,Gotujemy się do pracy -integracyjno-społeczne warsztaty kulinarne’’

 

Fundacja Dla Wsi za pośrednictwem Stowarzyszenia ,,Lider Zielonej Wielkopolski” złożyła w dniu 12.11.2013 dwa wnioski o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekt nie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi: tzw. „Małych projektów”. Projekt pt ,,Narty wodne-aktywny wypoczynek na obszarze LGD Lider Zielonej Wielkopolski” zakłada zorganizowanie aktywnego wypoczynku młodzieży, podczas, którego będzie miała ona możliwość nauki jazdy na nartach wodnych, oraz imprezy podsumowującej projekt.
W projekcie weźnie udział 20 osób z całego obszaru LGD ,, Lider Zielonej Wielkopolski”
w wieku od 16 do 25 lat. Zajęcia nauki jazdy na nartach wodnych będą trwały 5 dni i odbędą się nad jeziorem Grzymisławskim. Decyzją Rady Stowarzyszenia ,, Lider Zielonej Wielkopolski” złożony wniosek uzyskał pozytywną decyzję dotyczącą zgodności przedmiotu wniosku z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski. W ramach tej oceny operacja uzyskała 12,14 punktów, co nie stanowi wymaganego minimum 60% maksymalnej liczby punktów niezbędnych do zatwierdzenia operacji do realizacji.

Drugi projekt pt ,,Gotujemy się do pracy -integracyjno-społeczne warsztaty kulinarne’’ zakłada organizację warsztatów kulinarnych dla 30 chętnych gospodyń wiejskich z całego obszaru LGD, oraz imprezy podsumowującą projekt dla około 90 osób w Świetlicy Wiejskiej
w Golinie. Warsztaty kulinarne będą obejmować 4 dni podczas, których uczestniczy będą przygotowywać wielkopolskie, tradycyjne  potrawy kulinarne, dekorować potrawy sztuką rzeźbienia w owocach i warzywach – carving, a także kultywować wielkopolskie obyczaje kulturalne. Podczas warsztatów kulinarnych i imprezy podsumowującej będą wykonywane zdjęcia, które zostaną umieszczone w wydanym fotoalbumie.

 

Decyzją Rady Stowarzyszenia ,, Lider Zielonej Wielkopolski” złożony wniosek uzyskał pozytywną decyzję dotyczącą zgodności przedmiotu wniosku z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski. W ramach tej oceny operacja uzyskała 14,14 punktów, co nie stanowi wymaganego minimum 60% maksymalnej liczby punktów niezbędnych do zatwierdzenia operacji do realizacji. 

Warsztaty kulinarne dla młodych gospodyń

Fundacja Dla Wsi za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” złożyła w dniu 23.09.2013 wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekt nie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi: tzw. „Małych projektów”. Projekt zakłada organizację warsztatów kulinarnych dla młodych gospodyń oraz imprezy kulturalno -rekreacyjnej. Warsztaty te będą obejmować 3 dni warsztatów kulinarnych, które odbędą się w Domu Ludowym w Lutogniewie. Podsumowaniem całego projektu będzie zorganizowanie imprezy kulturalno - rekreacyjnej.

 

Decyzją Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” złożony wniosek został wybrany do finansowania. W ramach tej oceny operacja uzyskała 24 punkty i zajęła III miejsce na liście ocenionych operacji, tym samym wniosek spełnił minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji. 

Kolejny raz zapraszamy na Dni Kukurydzy !

W dniu 15.10.2013 Fundacja dla Wsi w Kobylinie organizuje DNI KUKURYDZY PROCAM
w Gospodarstwie Rolnym Państwa Przemysława i Małgorzaty Lis w Romanowie o godzinie 10:00. Spotkanie  prowadzone będzie  przez ekspertów- przedstawicieli firmy ProCam. Tematyka spotkania dotyczyła będzie przede wszystkim:

- Stosowania nowych możliwości chemicznej ochrony w uprawie kukurydzy przeciwko chwastom

-Lustracja poletek z odmianami kukurydzy:- oferta odmian ziarnowych i kiszonkowych PROCAM

-Prezentacja rozwiązań nawozowych   i nawozowo-biologicznych  PROCAM w uprawie kukurydzy

 -Prezentacja firm oferujących maszyny niezbędne w uprawie kukurydzy

Zapraszamy na Dni Kukurydzy

W dniu 04.10.2013 Fundacja dla Wsi w Kobylinie organizuje wyjazd szkoleniowy na DNI KUKURYDZY PROCAM w Gospodarstwie Rolnym Kujawscy, Gołębie 1 A, 62-280 Kiszkowo koło Gniezna. Spotkanie  prowadzone będzie  przez ekspertów- przedstawicieli firmy ProCam.

Plan spotkania:

10:00 - przywitanie gości, omówienie planu spotkania-Bartosz Nowiński, Arkadiusz Nowak
-  PROCAM Oddział w Budzyniu

10:15-11:00 - ,,Nowe możliwości chemicznej ochrony w uprawie kukurydzy przeciwko chwastom
w warunkach stresu i opóźnienia siewów wynikające ze zmian klimatycznych oraz zmian
w agrotechnice”-dr hab. Roman Kierzek- Kierownik Zakładu Herbologii i techniki Ochrony Roślin IOR PIB w Poznaniu

od 11:00 Lustracja poletek z odmianami kukurydzy:- oferta odmian ziarnowych i kiszonkowych PROCAM

Lustracja poletek nawozowych:- rozwiązania PROCAM w uprawie kukurydzy

Prezentacja rozwiązań nawozowo-biologicznych firm FCA i BioGen

Prezentacja firm oferujących maszyny niezbędne w uprawie kukurydzy

od 13:30- Biesiada wielkopolska- rozmowy kuluarowe

 

Fundacja wszystkich zainteresowanych spotkaniem prosi o kontakt do dnia 03.10.2013. Fundacja zapewnia transport na wyżej wymienione gospodarstwo. Wyjazd dnia 04.10.2013 o godzinie 8:00
 z siedziby Fundacji dla Wsi.

Świat przez obiektyw widziany oczami dziecka

Fundacja Dla Wsi za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wielopolska z Wyobraźnią” złożyła w dniu 3.09.2013 wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekt nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi: tzw. „Małych projektów” zakłada organizację warsztatów fotograficznych oraz imprezy kulturalnej dla dzieci i młodzieży. Warsztaty te składać się będą z trzech etapów: części teoretycznej- gdzie uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi uwagami profesjonalistów, części praktycznej, gdzie uczestnicy samodzielnie będą mogli wykonywać zdjęcia oraz części obróbczej gdzie w profesjonalnej asyście będą obrabiane zdjęcia. Podsumowaniem całego projektu będzie zorganizowanie imprezy kulturalno- rekreacyjnej. Efektem przeprowadzenia warsztatów będzie wydanie fotoalbumu pt.: „Świat widziany przez obiektyw w oczach dziecka” prezentujący fotoreportaż z obszarów LGD „Wielkopolska Z Wyobraźnią” z powstałych na zajęciach fotografii.

Spotkania z prawnikiem

Z przyjemnością informujemy wszystkich zainteresowanych, że z dniem 29 maja 2013 r. rozpoczynamy stałą współpracę z prawnikami kancelarii Wielkopolskiej Grupy Prawniczej z Poznania.

Doradztwo prawne świadczone przez WGP obejmuje w szczególności sprawy z zakresu prawa zamówień publicznych, odzyskiwania należności, prawa handlowego, prawa pracy, jak również sprawy związane z pozyskiwaniem oraz wydatkowanie środków w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Współpraca będzie polegała na udzielaniu w siedzibie Fundacji w Kobylinie przy ul. Krotoszyńskiej 46, bezpłatnych porad prawnych dla rolników i mikro przedsiębiorców z terenów wiejskich w ramach bezpłatnego dyżuru konsultacyjnego.


Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby Fundacji na pierwsze konsultacje już w środę dniu 29-05-2013 r. w godz. od 12.00-16.00.


Docelowo spotkania z prawnikiem Wielkopolskiej Grupy Prawniczej mają odbywać się w każdy piątek w godz. 12.00-16.00