Najnowsze technologie produkcji rolnej

W dniu 16.05.2013 już po raz kolejny Fundacja dla Wsi w Kobylinie zorganizowała szkolenie nt. „Najnowsznych technologii produkcji rolnej ‘’. Szkolenie prowadzone było przez ekspertów- przedstawicieli firmy ProCam agronomia p. Tomasza Woltmanna oraz p. Sebestiana Wojtkowiaka. Prelegenci zaprezentowali kompleksowe i profesjonalne doradztwa agrotechniczne. Tematyka rozmów dotyczyła przede wszystkim stosowania w produkcji rolnej środków ochrony roślin, nawozów, biostymulatorów oraz identyfikacji występujących szkodników i zagrożeń chorobowych roślin.


Podczas pierwszej części spotkania przedstawiono zagadnienia teoretyczne, które zostały wykorzystane w drugiej części spotkania podczas wyjazdu studyjnego na pola doświadczalne. W trakcie warsztatów polowych rolnicy mieli możliwość wykonania wielu doświadczeń i badań przeprowadzonych pod okiem ekspertów potwierdzających efekty stosowania środków ochrony roślin, biostymulatorów i innych nawozów. Warsztaty przeprowadzone na polach doświadczalnych cieszyły się dużym zainteresowaniem rolników, którzy sami mogli uczestniczyć i badać wiele wskaźników takich jak: zawartość azotu w glebie, określenie PH gleby, stanu fitosanitarnego roślin, określanie fazy rozwoju rośliny, identyfikacja potencjalnych zagrożeń chorobami, lokalizacja potencjalnie występujących szkodników. Zagadnienia praktyczne zaprezentowane na polach doświadczalnych, dały odpowiedź na wiele nurtujących pytań powstałych podczas prezentacji teoretycznej spotkania. Rolnicy wykazali duże zainteresowanie taką formą szkolenia i wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych planowanych spotkaniach.

 


Gościnna Wielkopolska w oczach dziecka

Informujemy, że Fundacja Dla Wsi wzięciu udziału w konkursie na tzw. Małe Projekty. Złożony został  wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 –Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju złożony został poprzez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie w dniu 16.04.2013 r.

Projekt nosi nazwę „Gościnna Wielkopolska w oczach dziecka”. Warunkiem przyznania pomocy poszczególnym projektom  było uzyskanie przez operację ponad 50% punktów możliwych do osiągnięcia w ramach naboru. W dniu 29 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady LGD Gościnna Wielkopolska, na którym dokonano oceny operacji. Nasz projekt po ocenie Rady znalazł się liście ocenionych projektów na pozycji 10 z pośród  33 złożonych projektów, co oznacza akceptację oraz przyznanie środków finansowych na jego realizację.

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.goscinnawielkopolska.pl

Doradztwo oraz wnioski obszarowe

W dniu 15.05.2013 Fundacja Dla Wsi w Kobylinie zakończyła bezpłatne udzielanie pomocy rolnikom w zakresie doradztwa oraz przygotowania wniosków obszarowych 2013. Prowadzone działania cieszyły się dużym zainteresowaniem rolników, którzy chętnie odwiedzali fundację i korzystali z jej pomocy.

Spotkanie rolników

Informujemy, że w dniu 11.04.2013 Fundacja Dla Wsi w Kobylinie zorganizowała spotkanie rolników z przedstawicielami Wielkopolskiej Grupy Prawniczej z Poznania. Tematem spotkania były prawne aspekty prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej;  prawa ubezpieczeń oraz rozliczenia podatku VAT w rolnictwie. Odpowiednia pora jaki i ciekawa tematyka spotkania pozwoliły zgromadzić blisko 50 osób.

Spotkanie prowadzone zbyło przez doświadczonych prawników WGP p. Mikołaja Maźwę oraz p. Artura Chołody. Jak podkreślali prelegenci Wielkopolska Grupa Prawnicza zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem prawnym w szczególności obejmującym sprawy z zakresu prawa zamówień publicznych, odzyskiwania należności, prawa handlowego, prawa pracy, jak również sprawy związane z pozyskiwaniem oraz wydatkowanie środków w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W drugiej części spotkania omówiono aktualne zagadnienia formalno- prawne związane z aktualnie trwającym naborem wniosków w ramach programu PROW 2007-2013 „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”.

Podsumowaniem spotkania była ożywiona dyskusja, podczas której rolnicy dzielili się własnymi doświadczeniami w ramach napotykanych problemów prawnych przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego. W ramach dyskusji rolnicy otrzymywali również bezpłatne porady prawne, mające na celu rozwiązanie ich problemów.

Nadmienić należy, że ta forma spotkań i dyskusji została przez zgromadzonych w pełni zaakceptowana. Rolnicy  dziękując przedstawicielom fundacji za zorganizowanie spotkania wyrazili potrzebę  kontynuowania takich spotkań w przyszłości lub utworzenia stałego punktu konsultacji prawniczych.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować o planach uruchomienia bezpłatnych konsultacji prawnych w  siedzibie Fundacji Dla Wsi o których szczegółach niebawem poinformujemy.

 


Równać szanse

Fundacja Dla Wsi w Kobylinie wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym
w ramach Programu „Równać Szanse”.

Konkurs przebiega dwuetapowo, aplikować mogą organizacje pozarządowe mające siedzibę w miejscowości do 20 000 mieszkańców. W pierwszym etapie wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim wybrane organizacje po odbyciu szkolenia mogą składać projekty.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego jest wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe projektów, które rozwijają u młodzieży umiejętności: właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości, pozyskiwania wsparcia społecznego, wzrostu przekonania o własnych możliwościach. Maksymalna kwota dotacji to 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy, realizowane ze stałą grupą minimum 25 osób w wieku 13-19 lat.

Komisja ekspertów spośród 175 nadesłanych w I etapie diagnoz zakwalifikowała do II etapu konkursu 55 organizacji z czego jeden z województwa wielkopolskiego. Niestety ogromne zainteresowanie, ilość złożonych wniosków oraz ograniczenia ilościowe nie pozwoliły przejść naszej Fundacji do dalszego etapu konkursu . Jednakże takie niepowodzenie nie rzutuje i nie ogranicza naszych dalszych chęci działań.

Już kolejny raz w dniu 08.03.2013 Fundacja Dla Wsi w Kobylinie...

Już kolejny raz w dniu 08.03.2013 Fundacja Dla Wsi w Kobylinie w związku
z dużym zainteresowaniem tematyką szkoleniową zorganizowała szkolenie dla rolników dotyczące „Nowoczesnej technologii nawożenia mikrogranulatem, nawożenie startowe kukurydzy i buraka cukrowego”.

Szkolenie prowadził pan Robert Danek- ekspert do spraw uprawy i precyzyjnego nawożenia- przedstawiciel firmy COMPO Polska Sp. z o.o. Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Fundacja serdecznie zaprasza osoby zainteresowane na kolejne szkolenia.


„Nowoczesna technologia nawożenia mikrogranulatem, nawożenie startowe kukurydzy i buraka cukrowego”

W dniu 26.02.2013 odbyło się szkolenie dla rolników na temat „Nowoczesnej technologii nawożenia mikrogranulatem, nawożenie startowe kukurydzy i buraka cukrowego”.

 

Szkolenie prowadził pan Robert Danek- ekspert do spraw uprawy i precyzyjnego nawożenia- przedstawiciel firmy COMBO Polska Sp. z o.o. Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Organizatorem szkolenia była Fundacja Dla Wsi w Kobylinie.

 Ponadto informujemy, że nadal trwają zapisy na kolejne szkolenia. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania chęci uczestnictwa w szkoleniu osobiście w siedzibie fundacji oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.