" Świat w obiektywie "

Fundacja dla wsi w Kobylinie zachęca do wzięcia udziału w warsztatach fotograficznych dla młodzieży w wieku 12-18 lat z terenu LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”

Gminy wchodzące w skład LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”: Gmina Koźmin Wlkp., Gmina Rozdrażew, Gmina Borek Wlkp., Gmina Pogorzela.

 

Część teoretyczna: odbędzie się 29 listopada 2014 r., godz. 10:00 .

Czas trwania ok. 4h

Miejsce realizacji: Gościejew – Sala Wiejska 

Część praktyczna 

(zajęcia w plenerze):    odbędą się 05, 06, 12 grudnia 2014 r., 

Czas trwania ok. 8h (dziennie)

Miejsce realizacji:  Gościejew, Koźmin Wlkp., Biały Dwór, Wyrębin, Borek Wielkopolski, Karolew, Siedmiorogów Pierwszy, Pogorzela, Gumienice, Kromolice, Rozdrażew, Nowa Wieś, Kaczagórka, Bułaków, Serafinów

 

Zajęcia obróbki zdjęć:  odbędą się w dniu: 13 grudnia 2014 r.,

 Czas trwania ok. 8h. 

 Miejsce realizacji: Gościejew – Sala Wiejska 

 

Udział w warsztatach jest nieodpłatny. 

Zgłoszenia na warsztaty będą przyjmowane do dnia 26 października 2014 r., decyduje kolejność zgłoszeń. Regulamin warsztatów oraz formularz zgłoszenia udziału dostępne tutaj: Formularz zgłoszenia Regulamin

 

Warsztaty kulinarne

Fundacja dla wsi w Kobylinie zachęca do wzięcia udziału w warsztatach kulinarnych dla gospodyń domowych z całego obszaru LGD "Gościnna Wielkopolska", które odbędą się w Sali Wiejskiej w Kuklinowie w dniach od 08 października do 11 października 2014 r. Zgłoszenia na warsztaty będą przyjmowane do dnia 08 października 2014 r., decyduje kolejność zgłoszeń. Regulamin warsztatów i Formularz zgłoszenia udziału dostępne tutaj: Formularz zgłoszenia Regulamin

Gościnna Wielkopolska w oczach dziecka

Fundacja dla wsi w Kobylinie w dniach od 07 do 11 lipca 2014 r.  realizowała projekt „Gościnna Wielkopolska w oczach dziecka”.  Był to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów. 

Celem projektu: „GOŚCINNA WIELKOPOLSKA W OCZACH DZIECKA” było zorganizowanie dla 30 dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 12-19 lat z terenu Gościnnej Wielkopolski warsztatów plastycznych, zajęć z nauką jazdy konnej oraz zajęć nauki spływu kajakowego, połączonych z imprezą kulturalno-rekreacyjną zorganizowaną dla wszystkich mieszkańców LGD „Gościnna Wielkopolska”.

Udział w warsztatach, zajęciach i imprezie miało na celu wypromowanie lokalnych walorów turystycznych i rekreacyjnych Gościnnej Wielkopolski. Projekt podniósł świadomość lokalnej społeczności na temat turystyki i rekreacji na trenie LGD poprzez ukazanie atrakcji Gmin tworzących obszar LGD Gościnna Wielkopolska. Zajęcia nauki jazdy konnej odbyły się 07 lipca 2014 r. w Dubinie. 

Zajęcia nauki spływu kajakowego odbyły się 08 lipca 2014 r. na Zalewie Jutrosin-Sowy 

Warsztaty plastyczne odbyły się od 09 lipca do 11 lipca 2014r. w Sali Wiejskiej w Kuklinowie. 

Impreza kulturalno-rekreacyjna (podsumowująca) odbyła się 21 lipca 2014 r. w „Osieczance” w Osieku. Uczestniczyło w niej ok. 100 osób- nie tylko uczestnicy projektu, ale również rodziny wszystkich uczestników, opiekunowie, zaproszeni goście oraz mieszkańcy LGD „Gościnna Wielkopolska” 

 

Informacje o planowanych do wykonania zadaniach

INFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

 Zarząd FUNDACJI DLA WSI z siedzibą w Kobylinie, informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na dowozie dzieci na zajęcia nauki jazdy konnej, spływu kajakowego, imprezy podsumowującej.  Podmioty zainteresowane realizacją zadania powinny przekazać swoją ofertę osobiście w biurze Fundacji lub e-mailem na adres Fundacji najpóźniej do dnia 18-07-2014 r.

 

INFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

 Zarząd FUNDACJI DLA WSI z siedzibą w Kobylinie, informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na zakupie materiałów na warsztaty plastyczne. Podmioty zainteresowane realizacją zadania powinny przekazać swoją ofertę osobiście w biurze Fundacji lub e-mailem na adres Fundacji najpóźniej do dnia 18-07-2014 r.

 

INFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

 Zarząd FUNDACJI DLA WSI z siedzibą w Kobylinie, informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na nauce jazdy konnej. Podmioty zainteresowane realizacją zadania powinny przekazać swoją ofertę osobiście w biurze Fundacji lub e-mailem na adres Fundacji najpóźniej do dnia 18-07-2014 r.

 

INFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

 Zarząd FUNDACJI DLA WSI z siedzibą w Kobylinie, informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na przygotowaniu usługi gastronomicznej-32 kompletów obiadów (ziemniaki, surówka, kotlet schabowy, de volaille, napój). Podmioty zainteresowane realizacją zadania powinny przekazać swoją ofertę osobiście w biurze Fundacji lub e-mailem na adres Fundacji najpóźniej do dnia 18-07-2014 r.

 

INFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

 Zarząd FUNDACJI DLA WSI z siedzibą w Kobylinie, informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na przygotowaniu usługi poczęstunku dla 100 osób ( mięso z grilla, frytki, surówka, zimny napój). Podmioty zainteresowane realizacją zadania powinny przekazać swoją ofertę osobiście w biurze Fundacji lub e-mailem na adres Fundacji najpóźniej do dnia 18-07-2014 r.

 

INFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

 Zarząd FUNDACJI DLA WSI z siedzibą w Kobylinie, informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na wynajmie 1 kompletu kajaków ( na komplet składa się 16 dwuosobowych kajaków).  Podmioty zainteresowane realizacją zadania powinny przekazać swoją ofertę osobiście w biurze Fundacji lub e-mailem na adres Fundacji najpóźniej do dnia 18-07-2014 r.

 

INFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

 Zarząd FUNDACJI DLA WSI z siedzibą w Kobylinie, informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na zatrudnieniu ratownika niezbędnego do pilnowania bezpieczeństwa podczas spływu kajakowego. Osoby chętne i posiadające umiejętności niezbędne do wykonania zadania i zainteresowane otrzymaniem zapytania ofertowego powinny skontaktować się osobiście, telefonicznie lub e-mailowo z Fundacją do dnia 18-07-2014 r.

 

INFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

Zarząd FUNDACJI DLA WSI z siedzibą w Kobylinie, informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na zakupie 100 sztuk upominków- gadżetów ( kubka, długopisu). Podmioty zainteresowane realizacją zadania powinny przekazać swoją ofertę osobiście w biurze Fundacji lub e-mailem na adres Fundacji najpóźniej do dnia 18-07-2014 r.

 

INFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

 Zarząd FUNDACJI DLA WSI z siedzibą w Kobylinie, informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na zatrudnieniu 2 opiekunów dla 30 osobowej grupy. Osoby chętne i posiadające umiejętności niezbędne do wykonania zadania i zainteresowane otrzymaniem zapytania ofertowego powinny skontaktować się osobiście, telefonicznie lub 

e-mailowo z Fundacją do dnia 18-07-2014 r.

 

 INFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

 Zarząd FUNDACJI DLA WSI z siedzibą w Kobylinie, informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na wynajmie pomieszczeń na imprezę podsumowującą projekt (sala bankietowa, toalety, zaplecze kuchenne). Podmioty zainteresowane realizacją zadania powinny przekazać swoją ofertę osobiście w biurze Fundacji lub e-mailem na adres Fundacji najpóźniej do dnia 18-07-2014 r.

 

INFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

 Zarząd FUNDACJI DLA WSI z siedzibą w Kobylinie, informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na zatrudnieniu osoby prowadzącej warsztaty plastyczne. Osoby chętne i posiadające umiejętności niezbędne do wykonania zadania i zainteresowane otrzymaniem zapytania ofertowego powinny skontaktować się osobiście, telefonicznie lub e-mailowo z Fundacją do dnia 18-07-2014 r.

 

INFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

 Zarząd FUNDACJI DLA WSI z siedzibą w Kobylinie, informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na zakupie napojów dla uczestników warsztatów plastycznych . Podmioty zainteresowane realizacją zadania powinny przekazać swoją ofertę osobiście w biurze Fundacji lub e-mailem na adres Fundacji najpóźniej do dnia 18-07-2014 r.

 

 INFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

 Zarząd FUNDACJI DLA WSI z siedzibą w Kobylinie, informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na zakupie ciasta  dla uczestników warsztatów plastycznych ( 186 sztuk) . Podmioty zainteresowane realizacją zadania powinny przekazać swoją ofertę osobiście w biurze Fundacji lub e-mailem na adres Fundacji najpóźniej do dnia 18-07-2014 r.

  

INFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

 Zarząd FUNDACJI DLA WSI z siedzibą w Kobylinie, informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na wynajmie pomieszczenia na zajęcia plastyczne na trzy dni. Podmioty zainteresowane realizacją zadania powinny przekazać swoją ofertę osobiście w biurze Fundacji lub e-mailem na adres Fundacji najpóźniej do dnia 18-07-2014 r.

 

INFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

 Zarząd FUNDACJI DLA WSI z siedzibą w Kobylinie, informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na zakupie aparatu fotograficznego. Podmioty zainteresowane realizacją zadania powinny przekazać swoją ofertę osobiście w biurze Fundacji lub e-mailem na adres Fundacji najpóźniej do dnia 18-07-2014 r.

 

INFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

 Zarząd  FUNDACJI DLA WSI z siedzibą w Kobylinie, informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na wykonaniu 15 sztuk fotoalbumów. Podmioty zainteresowane realizacją zadania powinny przekazać swoją ofertę osobiście w biurze Fundacji lub e-mailem na adres Fundacji najpóźniej do dnia 18-07-2014 r.

 

INFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

 Zarząd FUNDACJI DLA WSI z siedzibą w Kobylinie, informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na zatrudnieniu fotografa. Osoby chętne i posiadające umiejętności niezbędne do wykonania zadania i zainteresowane otrzymaniem zapytania ofertowego powinny skontaktować się osobiście, telefonicznie lub e-mailowo z Fundacją do dnia 18-07-2014 r.

 

 INFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

  Zarząd FUNDACJI DLA WSI z siedzibą w Kobylinie, informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na obsłudze księgowej projektu.  Podmioty i osoby  zainteresowane realizacją zadania powinny przekazać swoją ofertę osobiście w biurze Fundacji lub e-mailem na adres Fundacji najpóźniej do dnia 18-07-2014 r.