UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH

Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zawrzeć umowę o świadczenie usług doradczych z uprawnionym podmiotem doradczym. Takie uprawnienie posiadają:

  • jednostki doradztwa rolniczego (ODR);
  • izby rolnicze;
  • podmioty, które uzyskały akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W umowie powinny być zawarte elementy podane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 78, poz. 470 z późn. zm.).